KulturaBg - logo

Потребителят все по-често се изправя пред продукти с неясен произход, подозрителен състав, съмнително качество и липсващ вкус

От 22 юни посетителите на ЕМО „Етър” могат да разгледат изложбата „Агрохраните – потребителски нагласи, предприемачески стратегии“, представена в залите над Шарланджийската работилница.
 
Върху 15 табла изследователски екип под ръководството на доц. Петър Петров от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, чрез снимки и текст, представя история и съвременно проявление на продуктите, произведени чрез земеделие и животновъдство.

Авторите на изложбата показват как в наши дни конвенционалното земеделие, производството и предлагането на селскостопански продукти е белязано от безличие.

Производителите остават анонимни, а характерните за определени региони продукти изчезват. Въпреки уж гарантираната безопасност, потребителят все по-често се изправя пред продукти с неясен произход, подозрителен състав, съмнително качество и липсващ вкус. Но затова пък, с привкус на обезпокояващи химикали.
 
В същото време ширещите се идеи за чисто производство и пълноценно хранене, както и възможностите за субсидиране от фондовете на ЕС или финансиране по други програми подтикват местни дребни и средни стопани към реформи и иновации. Селскостопанското производство и продукция стават идентични, облечени в култура, обвързвани с представи за традиция и автентичност. Те биват рекламирани като домашни, вкусни и полезни. Представяни са на фестивали и панаири, където лице в лице застават производител и купувач.
 
През последните 15 години на различни места в България се правят все повече фестивали и празници, посветени на аграрни хранителни продукти и местни специалитети. 
 
От 1994 г. доц. Петър Петров работи като научен сътрудник последователно в Института за фолклор и Етнографския институт на БАН, през 2010 г. слети в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей.
 
Има широк спектър на научните интереси и изследвания. Сред тях: политическа култура, образи и стереотипи, всекидневен живот в социализма, етнология на спорта, на околната среда, на бедствията и много други.
 
Във връзка с темата на днешния форум и изявите през следващите дни стоят дългогодишните му проучванията върху празничната култура и промените в нея, както и върху промените в нагласите и практиките на земеделските производители и производителите на селскостопански храни.
 
През 2015-2018 г. е ръководител на проекта „Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация“, който проучва промените в производството на аграрни продукти и храни под въздействие на политиките и регулациите на ЕС и на глобални идеологии и моди. Един от резултатите от този проект е фотоизложбата „Агрохраните – потребителски нагласи, предприемачески стратегии“, представена в изложбената зала в къщата с Шарланджийска работилница в ЕМО „Етър”.
 
Паралелно от две години насам участва в изследователския проект „Градината – място на биокултурно разнообразие“, който проучва растителната композиция на съвременните дворни градини и използването на растенията в тях, включително за храна, с особено внимание върху съхраняването на местни сортове.
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 218 аудио, 113 видео, 336 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още