KulturaBg - logo

23.11.2016г. | 17:04ч.ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИМ-ГАБРОВО И РБ АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Регионален исторически музей-Габрово взе участие в XV Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки - четене - комуникации" на тема „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство", която бе проведена в Народна библиотека „Петко Р. Славейков" във Велико Търново, под патронажа на министерство на културата.

Организатори на събитието бяха ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Народна библиотека „Петко Р. Славейков" и Асоциация на университетските библиотеки.

РИМ-Габрово бе представен от Георги Димитров, администратор на информационни системи в музея, който изнесе доклад на тема „Представяне на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово", реализиран в периода 2015-2016 г. по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства" с финансовата помощ на Европейското икономическо пространство.

Участие в конференцията взе Нина Иванова от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, партньорът по проекта, която изнесе доклад на тема „Библиографско описание и дигитализация на книжовни културни ценности в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово“.

Участници и гости имаха възможността да се запознаят с целите на проекта и постигнатите резултати, с възможностите на специализираната техника в изградените Центрове за дигитализация на културното наследство в РИМ - Габрово и РБ „Априлов-Палаузов" и със системата e-Lib/i-Lib за въвеждане на библиографско описание и представяне на дигитализирани културни ценности в интернет.

Прочети още