KulturaBg - logo

ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ГАБРОВО СЕ ПРОСТИРА ДО ПАДАЛСКИЯ МОСТ

   "100 вести" продължава серията публикации, посветени на Габрово в миналото   


До Първата световна война на север градът се е простирал до Падалския мост. Там свършвали и улиците „Орловска“ и „Брянска“. Оттук надолу по десния бряг на реката е минавал пътят за Търново, а по левия – пътят за гарата.

Цялата местност Падало не е била застроена. Тук са били разположени овощните и зеленчукови градини на габровци, както и няколко воденици. Тук е била и огромната общинска мера. След войната Падало е било планирано, като е предвидено в този район да се развие новата промишлена зона на града, както и съпътстващите я жилищни квартали.

В основата на този план са три големи площада, наречени „Цар Борис ІІІ“ („Колелото“), „Гарата и „Христо Ботев“. Те са били свързани помежду си с основните пътни артерии на квартала – улица „Падалска“ (днес „Христо Смирнен- ски“), улица „Цар Борис ІІІ“ (днес „Александър Стамболийски“) и ул. „Христо Ботев“.

Връзката със стария град се е осъществявала само от новата модерна част на ул. „Брянска“, наричана дълги години „Шосето за гарата“, тъй като се смятала за държавен път. Именно тук, на Падало, Общината е продавала на ниски цени парцели на онези граждани, чиито къщи се събаряли при регулацията на улиците.


Шестгодишната Вяра Пенчева взе втора награда в световния онлайн конкурс на Worldwide Kids Drawings. Това пише във водещата си статия вестник "100 вести". Американската организация е съобщила новината с мейл до семейството на Вяра и почти едновременно със съобщението е пристигнал чек на стойнот 500 долара на името на малката художничка. Вяра от ЦДГ „Явор“ е единственото българско дете, печелило досега конкурса на американската организация.

Йордан Стойков, кмет на Севлиево до 2011 години, народен представител до 2014 година и настоящ съветник в местния парламент, коментира пред вестник "100 вести" позицията на левицата в Севлиево по повод бюджета за 2016 година.

"Гласуването ни против бюджета за 2016 година беше продиктувано от това, че финансовият план на Общината не отговаря на интересите на местната общност и че има неизползвани възможности.

Мотивите за това бяха свързани с това, че в приходната част на бюджета има няколко неща, които смущават – 600 хил. лева са предвидени да постъпят от продажбата на нефинансови активи. Това би довело пряко до декапитализация на Общината, намаляване на активите, с които разполага тя, и би лишило следващите общински бюджети от възможността да получават приходи от наеми и разпо- реждане с общинско имущество, както и от дивиденти.

Второто число, което ни смущава, е отбелязващото нарастване на приходите от увеличената данъчна тежест. Според разчетите на общинската администрация с около 415 хиляди лева ще бъдат в повече постъпленията от местните данъци. Това би довело до увеличаване на данъчното бреме на севлиевските граждани.

Третото смущаващо число е нула, което представлява невъзможността да бъдат получени средства от така наречения данък върху доходите и от идеята за превръщането му в споделен данък.

Прочети още