KulturaBg - logo

В Дряново се провежда конференция, посветена на майстора на словото Рачо Стоянов

Последното голямо юбилейно честване посветено на писателя Рачо Стоянов е на 6.Х.1983 г. Тогава в Дряново се провежда Национална сесия по случай 100 години от рождението му, в която с научни доклади и съобщения вземат участие 12 водещи специалисти във филологическите науки и литературоведи. По-късно техните изследвания са публикувани в сборник под редакцията на проф. Николай Димков и са солиден извор на знания за творчеството на големия писател, роден тук и оставил незаличими следи в българската национална култура. Оттогава до днес подобно мащабно отбелязване с научен форум под знака на личността и свързан с художественото слово на Рачо Стоянов в родния му град не е правено.

В тазгодишната програма на националната научна конференция „Епохи, личности, памет”, организирана от Исторически музей –Дряново в партньорство с Община Дряново и Исторически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", заявките за участие са 50, като седем от докладите са посветени именно на майстора на българското слово Рачо Стоянов. Работата на специалисти от музеи, архиви и университети по време на научната конференция в Дряново ще внесе допълнителна яснота и по теми, свързани със средновековната ни история, с възрожденски процеси, с казуси от етнографско естество. Някои от научните доклади ще осветлят дейността на повече и по-малко познати в България личности, а други ще разглеждат културно-историческото и архитектурно наследство или обществено-политическия живот в най-новата ни история.

 

 

И тази година Исторически музей – Дряново ще бъде не само домакин, но и със свои съобщения и пряко участие в заседанията ще се включат уредниците Емилия Михайлова и Стефана Вълчева. Изследователската работа на участниците във второто издание на националната научна конференция „Епохи, личности, памет” ще формират съдържанието на т. III на Известия на Исторически музей – Дряново.

Сподели
08. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО
Партньор: 08. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО

Брой публикации: 2 аудио, 10 видео, 14 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още