KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / ЖАНЕТ ОКТАВИАН МИХОВА

   И СВОИТЕ, И ЧУЖДИ ДУМИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРАТКИ И ДА ГИ ПЕСТИМ, КОГАТО ГОВОРИМ ЗА СЕБЕ СИ     

Работя с новини.
Опитвам се всеки ден да откривам, да създавам или да научавам нещо ново.
Не умея да почивам.
Трудно се забавлявам.
Когато съм сама, не скучая
Понякога гласът ми е суров, понякога – нежен.

Изчерпвам себе си с три цитата от древността, които ме характеризират. Други цитати никой не е чул от мен, тъй като аз си служа със свои думи – цял живот.
Hominem quaero ... /Човек търся .../ - думи на Диоген, който ходел денем със запален фенер из Атина.

Omnia mea mecum porto /Всичко свое нося със себе си/

Memento mori / Помни, че си смъртен /