KulturaBg - logo

Д-р Аксиния Бутева: „Музеите имат своя дълбока и значима роля за цялото общество"

Национална среща на музейните специалисти се проведе в Бургас. От 2007 година този форум събира професионалната общност в различни градове от страната. Обмяната на добри практики и запознаване с културното наследство на всеки от музеите, които са домакини – това са две от важните цели на тези срещи.
 
Интересът към форума тази година бе огромен. Над 120 участници с 40 доклада представиха своите постижения.
 

„Много от музеите използват съвременни форми за представяне на наследството. Ако в миналото това ставаше по един по-статичен начин, сега се прави по атрактивни начини, които гарантират опазването”, коментира д-р Аксиния Бутева, началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в Министерство на културата.
 
Тя е впечатлена от представянето на много от музеите в страната и изтъква ролята на тези институции за образоването на публиките.

Зам.-министър Гешева изтъкна ролята на Габрово в съчетаването на културен продукт от различен характер
 
„Ролята на музеите в това отношение е осъзната. Работи се по различни образователни програми, които музеите създават на базата на културния ресурс, който съхраняват във фондовете си. Използват се работни тетрадки, прилагат се творчески ателиета, реализират се образователни турове. Много са формите, които се използват. Музеите акцентират много върху младата публика, тъй като тя е бъдещето и трябва да познава наследството. Така ще се гарантира неговото опазване. Когато децата разберат значимостта на това, което се съхранява в музеите, те ще проявяват грижа за опазването му.”
 
Д-р Бутева информира, че през 2018 година министрите на културата и образованието сключват споразумение за създаване на музейни образователни програми и използването им в училищата. От 2000 година това е практика, която все повече се налага, а днес Аксиния Бутева отчита, че едва ли има музей в страната, който да не я използва.
 
Дигитализацията, която също е много използвана в работата на музеите, е форма за съхранение на културното наследство, но и метод за привличане на нова публика.
 
В края на Националната среща д-р Бутева призова участниците да продължат да работят за резултати и провокации, които да отговарят на очакванията на публиката.
 
„ХХV Генерална конференция на ИКОМ постави основни задачи на музеите, които да намерят своето място в решаването на глобални въпроси. Те са свързани с екологията, въоръжените конфликти, етническите напрежения. Музеите биха могли да бъдат полезни в решаването на тези проблеми. Друга важна задача е да има връзки с местните общности, за да се запазят традициите и да бъдат пренесени в бъдещето. Българските музеи работят отдавна в тази посока. Понятието „музеен специалист” също се променя с времето и е необходимо да бъде изпълвано със съвременно съдържание”, коментира д-р Аксиния Бутева.

Д-Р АКСИНИЯ БУТЕВА Е АВТОР НА ПЪРВИЯ КАТАЛОГ ЗА ГАБРОВСКИТЕ СОКАЙНИ ШЕВИЦИ
 
На въпроса: „С какво музеите могат да помогнат при решаването на един военен конфликта, при условие, че имаме много примери на ощетяване на културното наследство от въоръжени сблъсъци”, д-р Бутева дава твърде любопитен отговор, върху който си заслужава да се разсъждава.
 
„Една изложба може да въздейства много силно върху хората. Мога да споделя примери за това. Преди време видях изложба, свързана с дрогата в РИМ – Пловдив. Човек излиза разтърсен от това, което вижда. Военноисторическият музей има изложба, свързана с войната – сериозни проблеми, разгледани от научна гледна точка, представени с музейни способи, които влияят върху хората.”
 
Войните са представени в много изложби, но въпреки това не спират. Музеят има своите граници за въздействие, признава Аксиния Бутева, но изтъква отново възпитателната роля на тези институции и работата им с младата публика.
 
„Когато младата публика от рано се запознава с различните проблеми и по този начин се извършва нейното възпитание – това е една инвестиция в бъдещето. Сред тази публика са новите политици и се надяваме те просто да имат друг поглед.”
 
Музеите имат своя дълбоката и значима роля за цялото общество, която много често не се осъзнава в нейната цялост.
 
Снимките към тази публикация са на Регионален исторически музей – Бургас.
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 248 аудио, 188 видео, 388 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още