23.01.2015г. | 13:03ч.
ГАБРОВО БАВНО СЕ ИЗМЪКВА ОТ "ЗОНАТА НА ЗДРАЧА"

Уникални места в Габрово са рухнали. През 90-те години бе забравено, че интелигентната промяна е следствие на приемственост. Приемственост на добрите практики на всички кметове и общински съветници, управлявали Общината.

Европейските фондове са възможност да върнем към живот знакови за Габрово места. 


Такова е парк "Маркотея", което повече от десетилетие бе оставено да запустява. Вместо лодки в езерото имаше пластмасови бутилки, ненужна покъщнина и дори автомобилни гуми.


Повечето от нас, жителите на столицата на хумора и сатирата, помним езерото с лодките, поддържаните алеи с цветята, зелените площи, зоологическия кът. И искаме отново да ги има. 

Парк "Маркотея" възвръща облика си от времето, когато беше любимо място за отдих на габровци

С две детски площадки, зона с фитнес уреди на открито и велоалея ще се сдобие парк „Маркотея“ до края на годината.

Облагородяването на парка вече започна с преглед и основно прочистване на растителността, а в завършения си вид той трябва да има нови алеи, пейки и кошчета, кътове за отдих и развлечение, зона с атракции, ново парково осветление и напоителна система, няколко обслужващи постройки, видеонаблюдение.

Ще бъдат възстановени старите чешми в парка, алпинеумът и така обичаното от габровци езеро. То ще бъде почистено, ще бъдат ремонтирани системата за водозахранване, преливникът и шахтите, а мостчетата, пристанът, кулата и островът ще бъдат реставрирани.

На 29 декември 2014 г. Община Габрово подписа договор със „Сънником” ЕООД за изпълнение на обект „Благоустрояване на парк  „Маркотея”, гр. Габрово“ на стойност 1 918 815,76 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е 292 календарни дни.

Обектът се финансира в рамките на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Последно видео

Последно аудио

ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 198 аудио, 44 видео, 310 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.