KulturaBg - logo

Направете предложение за носител на отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“

През 2021 г., за четвърти път, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

 

Основният критерий, по който се присъжда ежегодното отличие е приноса в грижата за децата, дейностите и инициативите, които създават условия за тяхното пълноценно развитие.

Целта на инициативата е да стимулира осигуряването на високо качество на живот на децата и удовлетвореност на родителите.

Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:

  • Устойчиво развитие;
  • Успешна промяна;
  • Значима иновация;
  • Значимо партньорство.

Кой може да кандидатства или да бъде номиниран?

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.

Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

 Процедура по номиниране:

За участие в конкурса се изпраща формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. 

Изтегли формулярите 

 Важно!

Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.

Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпращани на официалния имейл адрес на Агенцията: sacp@sacp.government.bg  с копие до Областна администрация – Габрово на имейл pr@gb.governemnt.bg  до 26 октомври 2021 г.

 Как ще бъдат определяни победителите?

Наградените ще бъдат определени от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на Агенцията. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории.

Сподели

Прочети още