30.09.2016г. | 13:31ч.
Специалисти от водещи музеи, университети, институти и архиви се събират в РИМ-Габрово на 6 и 7 октомври

Регионален исторически музей-Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" организират Трета научна конференция с международно участие на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм", която ще се проведе на 6 и 7 октомври 2016 г. в Габрово. Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".


Старопланинският регион трайно е принадлежал към историята на българските земи и българската държава. Географски, Балканът има защитна роля за населението от двете му страни, източник е на суровини и е важен кръстопът през различните епохи.

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион; като се представят достиженията на науката и се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

Във форума ще участват 40 специалисти от водещи университети, институти, музеи и архиви в страната. Със свой представител в конференцията ще се включи и полския Лодзки университет.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в нов том от поредицата„Известия на Регионален исторически музей-Габрово". С научния форум се продължават проявите, свързани с изучаването на историята и културата на Старопланинския регион и техните измерения в национален мащаб.

В дните на научния форум проф. д-р Петко Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" ще представи Трети том от „Известия на Регионален исторически музей-Габрово", в който са намерили място статиите от втората национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм".

Последно видео

Последно аудио

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.