KulturaBg - logo

60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПАМУКОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ „ВАСИЛ КОЛАРОВ" – ГАБРОВО

В продължение на близо 40 години две големи предприятия определят облика на Габрово като индустриален град и текстилен център. Те се създават от национализираните през 1947 г. частни вълнено и памукотекстилни фабрики.


СНИМКИ НА КОМБИНАТ „ГЕОРГИ ГЕНЕВ", СЪБРАНИ В АЛБУМ НА РИМ – ГАБРОВОДругото голямо държавно обединение, което се създава в Габрово след национализацията е „Памучна индустрия”. През 1948 г. то обхваща всички памукотекстилни предприятия от Плевенска, Русенска и Варненска области – общо 170 предприятия. Основната цел, е както при вълненотекстилния бранш, да се създаде крупен комбинат, в съзвучие с налаганата тотална индустриализация.

До национализацията в Габрово има четири по-големи памукопредачници и 59 памукотъкачни и смесени предприятия. Постепенно те са уедрени, като машините и работниците се прехвърлят от малките към по-големите фабрики. Като базисни са определени няколко бивши частни предприятия, които да служат за основа на бъдещия комбинат – ДИП „Васил Коларов” („Димитър Пенчев” АД), „Вълко Червенков” (“Принц Кирил” АД), „23 декември” („Бъдащност” АД), „Георги Димитров” („Георги Т. Рашеев” АД), „Лиляна Димитрова” (СД „Задруга”), „Сокол”, „Парижка комуна” (СД „Косьо Цанков и син”) и ДИП „Райко Дамянов” („Христо Метев” АД).

Още през 1948 г. са закрити около 65% от национализираните предприятия в памукотекстилния бранш и са разместени около 35% от машините. Към края на 1951 г. в Габрово има общо шест памукотекстилни предприятия, през 1955 г. остават само три.

Цех „Балкан” на Държавен памукотекстилен комбинат (ДПТК) „Васил Коларов” - Габрово.1959 г.РИМ-Габрово 

На 1 януари 1959 г. се създава Държавен памукотекстилен комбинат (ДПТК) „Васил Коларов” – Габрово. За първи директор на комбината е назначен Иван Кънев, който скоро след това преминава на политическа длъжност. Комбината се състои от два памукопредачни цеха – „Балкан” и „23 декември”, цех „Радецки” за вигонни прежди, два тъкачни цеха – цех 1 и цех 2, апретурно-багрилен цех, цех за книжни шпули, отдел за багрене на прежди и цех за ръчно щамповане, разположени на територията на национализираните предприятия. С общо 1316 стана, той е едно от най-големите памукотъкачни предприятия в страната.

Основното изграждане на ДПТК „Васил Коларов” – Габрово се извършва в периода 1960–1975 г., когато са изградени: нова тъкачница, щампов цех, административно-битова сграда и ремонтно-механичен цех. Въпреки че е социалистическо предприятие, комбинатът разчита предимно на сгради, машини и съоръжения от довоенния и следвоенния период, национализирани от бившите собственици на памукотекстилни предприятия. През 1961–1963 г. новият тъкачен цех е оборудван със станове „Янтра”, произведени в Габрово. До 1969 г. са монтирани 546 стана, а старите са бракувани и унищожени. През 70-те и 80-те години на ХХ в. всички станове са демонтирани и подменени с нови съветски безсовалкови автоматични станове.

Цола Драгойчева– член на Политбюро на ЦК на БКП, на посещение в ДПТК „Васил Коларов” – Габрово. 1971 г

Поради недостиг на памук в световен мащаб и покачването на неговата цена, се налага използване на синтетични влакна. „Васил Коларов” – Габрово е най-голямото в страната предприятие за производство на прежди и тъкани от синтетика. Произвеждат се над 40 артикула от синтетични влакна – за ризи, дамски рокли, блузи и детски дрехи, спално бельо, работно облекло. Постепенно комбинат „Васил Коларов” – Габрово се налага със своите полиестерни платове на вътрешния и външния пазар. Тъканите му намират пазар в редица близки и далечни страни, като: Дания, Румъния, ФРГ, Гърция, Либия, Панама, Хаити, Холандия, Швеция, Гана, Кения, Ирак и др. Голям пазар е бившия Съветски съюз, главно под формата на готова конфекция.

През 1985 г. в комбината са произведени 4902 т прежда, изтъкани са 21 200 000 м тъкани и са обработени с апретура и щампа 36 731 000 м. Преждите му се ползват в производството на над 30 памукотъкачни и трикотажни предприятия в страната.

При създаването на комбината през 1959 г., в него са заети 4421 души, от които – 3907 в производството. През 1979 г. общият брой на персонала е сведен до 2679 души, като през 1985 г. е намален до 2446.

Тъкачната зала на комбинат „В. Коларов“-Габрово с новите станове „Янтра“ произведени в ДМЗ-Габрово. 60-те години на ХХ в. 

За работещите в комбината се осигуряват различни социални придобивки: жилища, организирана почивка на море и планина, детска градина, заведение за обществено хранене, магазини за хранителни, текстилни и трикотажни стоки, кафе-сладкарница. Поради постоянният дефицит на хранителни продукти, към комбината е изградено помощно стопанство – зеленчукова градина и свинеферма.

От своето създаване памукотекстилен комбинат „Васил Коларов” – Габрово често сменя ведомствената си подчиненост и наименованието си. През 1965 г. той прераства в Обединено промишлено предприятие „Васил Коларов”, с поделения във В. Търново, Севлиево, Дряново и Горна Оряховица. От 1 юли 1966 г. обединението е разформировано и комбинатът преминава към Комитета на леката промишленост, а през 1971 г. към ДСО „Текстил” – София. От 1976 г. се преименува на Стопански комбинат (СК) „Памукотекс" – София, поделение ПТК „Васил Коларов" – Габрово. През 1986 г. се преобразува в Памукотекстилно предприятие „Васил Коларов” – Габрово и през 1987 г. се реорганизира в Технологичен комбинат (ТК) „Васил Коларов” – Габрово. От 1989 г. се създава Държавна фирма (ДФ) „МАК” – Габрово, а от 1993 г. се преобразува в „МАК” ЕАД – Габрово. През 1996 г. комбината е приватизиран под наименованието „МАК” АД – Габрово.

НАВЪРШВАТ СЕ 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДВАТА ДЪРЖАВНИ ВЪЛНЕНО-ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТА

Днес, фирмата е специализирана в производство на тъкани със специално предназначение (военни, полицейски, пожарникарски униформи и екипировка). Извършва се тъкане, апретиране и производството на готови облекла в района на цех „Балкан” (преди АД „Балкан“ на Никола Конкилев). Останалите цехове на бившия комбинат са сменили предназначението си или не съществуват.

Автор: Иван Постомпиров, главен уредник РИМ – Габрово
Сподели
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още