KulturaBg - logo

105 години от рождението на първия уредник на музей „Етър“ Ганка Рибарова

На 16 септември се навършват 105 години от рождението на първия уредник на музей на музей „Етър“ Ганка Рибарова (1918-1987). 

Родена в гр. Габрово на 16 септември 1918 г. Завършва през 1937 г. Народна смесена Априловска гимназия в гр. Габрово. През 1942 г. се дипломира в специалността класическа филология в Софийския университет. До 1949 г. работи като учителка, когато започва работа в Градския народен музей в Габрово.

 

В своите записки Лазар Донков, първият директор на музей „Етър“ пише, че първият човек, с когото споделя идеята си за действащ музей на открито, е Ганка Рибарова. Музеят е открит през 1964 г., а на следващата Рибарова постъпва на работа като уредник. Ето какво си спомня Донков: 

През м. януари 1965 г. поисках да бъде прехвърлена от Окръжния музей на работа в „Етъра като уредник др. Г. Рибарова (другарката Ганка Рибарова, бел. ред.). С нея повече от 10 години бях работил в областта на музейното дело. Познавах я като честен и добросъвестен работник. Тя с готовност прие да тръгне по стръмната пътека към изграждане на музея. При постъпването ѝ на работа, единствената сграда, в която можеше да се постави печка през зимата, беше Гайтанджийската одая. Тя беше и първата канцелария на музея. Мебелите се състояха от две трикраки столчета, за маса нямаше място. Пишеше се на колене, а архивата се съхраняваше в едно амбалажно сандъче.

В първата инвентарна книга на музей „Етър“ първите 547 предмета са инвентирани от Ганка Рибарова. Първият предмет е възглавница, закупена от Мария Петрова от с. Етър, а последният – пешкир, подарен от Милка Карапенева от гр. Севлиево.

Рибарова работи в музей „Етър“ до 1969 г., когато се пенсионира.

Текстът е изготвен от Георги Георгиев, уредник „Научен архив и библиотека“.

Повече от този автор

 

ГАНКА РИБАРОВА - ПЪРВИЯТ УРЕДНИК И ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ГАБРОВО

 

ЛАЗАР ДОНКОВ - ЕДИН ВРАГ НА НАРОДА, КОЙТО УСПЯЛ ДА СПЕЧЕЛИ ЗА ИДЕЯТА СИ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ

 

Сподели

Прочети още