KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / 02. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ

Днешният исторически музей в Панагюрище е създаден на 20.01.1951 г. и е утвърден с решение на Колегиума на Комитета по култура и изкуство от 27.12.1966 г. Той е научен и културно-просветен институт, осъществяващ опазването и съхраняването на паметниците на културата в Панагюрската община. Изследва, документира и представя културни ценности с познавателна и естетическа цел. По профил музеят е общоисторически с Природонаучен отдел и съхранява във фондовете си над 21 000 музейни единици.

museumpan.com

Facebook 


Партньорството между фондация „Граждански форум“ и Исторически музей–Панагюрище е създадено по проект „Форум за сътрудничество и култура“, финансиран от Национален фонд „Култура“.
1