KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / 11. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕРУЩИЦА

Историческият музей на Перущица е призван да събере и подреди не само историята на града, а в оригинална форма да освети, осмисли и широко да популяризира артефактите, преданията и документите от хилядолетното минало на района между легендарната тракийска Бесапара на северозапад и могъщите мегалитни комплекси от древни скални светилища по склоновете на Родопите на юг. Неговите обекти не са само легендарният храм на героизма от Април 1876 „Св. арх. Михаил“, възрожденското училище „Св.св. Кирил и Методий” (Дановото училище), раннохристиянската Червена църква и самата музейна сграда. Мисията на Музея е да извади от забравата стари поселища, емблематични тракийски могили и знаменателни храмове още от първите християнски векове като открива, аргументира и утвърждава хилядолетната приемственост в духовния живот на местното население.

museumperushtitsa.com

ул.”Петър Бонев” 1
град Перущица 4225
031 432 205
museum.perushtitsa@abv.bg


Партньорството между фондация „Граждански форум“ и Исторически музей–Панагюрище е създадено по проект „Форум за сътрудничество и култура“, финансиран от Национален фонд „Култура“.
1