KulturaBg - logo

ПЪРВАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ В ГАБРОВО (а може би и в България)

През януари се навършиха 130 години от създаването на първата метеорологична станция в Габрово – една от най-старите в страната. Според Кратка българска енциклопедия (т. З, стр. 412): "Начало на българската мрежа от метеорологични станции се поставя през 1887 г. от проф. М. Бъчваров, който устройва в двора на гимназията София (сега биологически факултет при Софийския университет „Климент Охридски) една малка метеорологична станция, която служи като център, около който малко по-късно изникват нови станции в цялата страна.“ Подобни сведения се срещат и в други издания.
  
  ЕДИН РАЗКАЗ НА ИВАН ПОСТОМПИРОВ ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГАБРОВО   

Още през 1881 г. проф. Константин Иречек като министър на народното просвещение в България доставя от чужбина метеорологични уреди и заедно с указания за откриването и водене на наблюдения ги изпраща на гимназиите в София, Габрово, Варна, Лом и Кюстендил. Повод за това са препоръките на Втората международна метеорологическа конференция за нуждата от климатически изучавания на Балканския полуостров през 1881 г.

ИГНАТ ГИШИН - ЕДНА СТАРА ИСТОРИЯ, КОЯТО СЕ ПОВТАРЯ С ВЕКОВЕ

На 24 дек. 1886 г. Министерството на просвещението (МП) издава окръжно № 6324 с което възлага на директорите да устроят при поверените им гимназии станции за метеорологични наблюдения. Директорът на Априловската гимназия в Габрово Манол Белчев и Христофор Ангелов – учител в същата гимназия по физика, приемат присърце идеята на Министерството и я осъществяват на дело. До края на годината е построена примитивна метеорологична станция наблюдателница, която на 1 януари 1887 г. започва редовни измервания. Площадката на станцията е обособена в югозападната част на двора, както се вижда на снимката от края на ХІХ в.

Първият метеоролог е Христофор Ангелов. На първо време, той използва не само уредите изпратени от МП, а и тия от физическия кабинет, който е първият у нас уреден през 1872 г. от учителя Иван Н. Гюзелев.


Има сведения, че първият метеорологичен уред се появява в Габрово значително по-рано. Това е барометър, закупен в Цариград от търговецът Георги Р. Цанков. Вероятно той е по модел на изобретеният от френският инженер Люсиен Видие в средата на XIX в., и обикновено използван за битови нужди. Г. Цанков го изпраща на 13 авг. 1871 г. с кратко придружително писмо до настоятелите на Габровското училище: "В пребиваването ми няколко време в Цариград, пожелах да намеря нещо любопитно и полезно за учениците и ученичките в отечеството ми Габрово и избрах приносимият до Вас малък дар - барометър. Надявам се този инструмент да послужи колко-годе за познанието на някои от явления, които ни постоянно обикалят".

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ ПАЗИ ЕДНА РЕЛИКВА - ДЖОБНОТО НОЖЧЕ НА ЛЕВСКИ

Учителят Аврам Досев (1870-1948), физик и математик с интерес към  метеорологията, пише е статията си "Метеорологическа станция" в "Первий годишен отчет на Държавната мъжка Априловска гимназия в Габрово за учебната 1896-1897 г.“: „По повод на това окръжно в Габрово, което се намирва на дължина 250 18' 59" от Гринвич (Англия) и широчина 420 52’ 10’’ е построена станция и редовните наблюдения са почнали от 1 януари 1887 г. Най-напред станцията е била заведена от Христофор Ангелов, сетне от 1 септ. 1888 до 1 септ. 1895 г. Никола Дуков преподавател по физика в същата гимназия, после от П. Харлаков, писар при гимназията, който често е замествал г-на Дукова в неговото отсътствие. От 1 окт. 1928 е бил заведующ станцията Аврам Досев, физик и след него от Алеко Стойков, математик.”

Според известният габровски краевед Илия Габровски, откритата в Габрово на 1 ян. 1887 г. метеорологична станция е първата в България – с един месец по-рано от софийската. За съжаление обаче, след 1913 г. тя не е обновявана и не е снабдена със самопишещи измервателни уреди. Наблюденията на площадката в Априловската гимназия се извършват до осемдесетте години на миналия век от учители, а събраните сведения се изпращат в Институт по метеорология и хидрология - Плевен.

АКО НЯКОЙ ВИ ПОПИТА ЗАЩО ГАБРОВО Е БИЛ ЦЕНТЪР НА ПАМУКОТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, РАЗКАЖЕТЕ ТАЗИ ИСТОРИЯ

Любознателността на габровци и интересът към метеорологията се засвидетелства и от наличието на домашни метеорологични уреди. Един от тях е съхраняваният в РИМ-Габрово стенен механичен барометър, принадлежал на индустриалеца Иван Хаджиберов (1856-1934). Уредът на Хаджиберов е от края на 20-те години на XX в., и е израз на неуморния му стремеж да бъде в крак с техническия прогрес в ерата на модернизацията. Вероятно и други габровци са притежавали подобни уреди, включително т.нар. домашни метеостанции – комбинация от термометър, барометър и хидрометър.

Днес не е известно къде са оригиналните измервателни уреди от първата габровска метеорологична станция. На мястото на нейната площадка се намира новото крило на Априловската гимназия.


Съвременна дигитална метеостанция е монтирана на община Габрово. Данните от нея могат да се проследят на сайта на общината. Собствена мобилна станция, последен модел, за измерване на климатичните условия притежава ПГ по строителство. Тя е свързана с практическа необходимост –силната зависимост на строителните дейности с атмосферните условия и влиянието на времето върху целия процес. Чрез станцията могат да се следят отделните показатели на времето и това да бъде съобразено със строителството на даден обект.

Автор: Иван Постомпиров, Регионален исторически музей-Габрово 

Слушай още