KulturaBg - logo

„Усещане за бяло в дълбокото тъмно“

„Усещане за бяло в дълбокото тъмно“ е арт проект на Добрин Атанасов и Любен Кулелиев, създаден специално за пространствата на галерия „Алма матер“. Двамата автори си разделят пространствата на галерията, като създават персонални художествени инсталации в двете ѝ специфични помещения. По подобен начин разделят и името на проекта. Инсталациите са подчинени на идеята за амбивалентност, една спрямо друга. Търсят надхвърляне на територията на визуалното и навлизане в измеренията на мултисетивността.

„Усещане за бяло“ е инсталация на Добрин Атанасов.

Инсталацията търси комплексно естетическо преживяване отвъд предметната конкретика. Обединява визия, звук и материалност, чрез които зрителят е въвлечен в почти медитативна ситуация. Водещи елементи в изграждането на пространството са меките материи, светлината и движението. Търсеният ефект е свързан със създаване на зона на тактилна съзерцателност, контрапункт на динамиката на съвременния свят.

„В дълбокото тъмно“ е инсталация на Любен Кулелиев.

Инсталацията провокира изостряне на сетивата, чрез изграждане на среда, която нарушава нормалното зрително възприятие. Представлява интерактивно пространство, приканващо посетителя пряко да се ангажира със случващото се. Търси се въздействието на кинетиката, ултравиолетовата светлина, луминесценцията и тактилните усещания.

Изявите са съфинансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания: проект №80-10-159 / 16.5.2023 г.

 

Заповядайте в „На тъмно“ – там, където има повече от един лъч светлина

 

Най-голямото предизвикателство на галерия Христо Цокев

 

Добрин Атанасов е роден през 1978 г. в Габрово. Завършил е „Художествена обработка на дървото“ в Средно художествено училище за приложни изкуства „Тревненска школа“ (гр. Трявна) и „Педагогика на изобразителното изкуство“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2003 г. е преподавател в същия университет, като понастоящем е доцент към катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Преподава редица дисциплини в областта на съвременното изкуство и графичния дизайн. Доктор е по методика на обучението по изобразително изкуство. Членува в сдружение „Изкуство в действие“ и е учредител и зам.-председател на сдружение Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Организатор и участник е в голям брой инициативи с художествена и образователна насоченост в България, Германия, Холандия, Италия, Полша, Чехия, Словакия, Естония, Сърбия и други страни. Ръководител на творчески ателиета и уъркшопи в редица проекти в сферата на неформалното образование. Той е сред създателите на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Любен Кулелиев е роден 1981 г. в София. Завършил е „Художествена обработка на метали“ в Средно художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“ и бакалавърска и магистърска степен в специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. защитава докторат по методика на обучението по изобразително изкуство. Понастоящем е главен асистент в катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Преподава редица дисциплини в областта на съвременното изкуство и новите медии. Като художник има авторски реализации в Германия, Италия, Испания, Румъния, Чехия, Словакия, Естония и България. Ръководител на уъркшопи, свързани с изкуство, в рамките на голям брой международни и регионални проекти по програми в областта на неформалното образование. Участник и организатор на редица международни проекти в сферата на образованието и културата. Работи със сдружение „Изкуство в действие“. От 2003 г. е учредител и председател на сдружение Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Той е един от създателите на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Сподели
03. ДОБРИН АТАНАСОВ
Партньор: 03. ДОБРИН АТАНАСОВ

Брой публикации: 1 аудио, 1 видео, 2 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още