KulturaBg - logo

Събират сведения за политическата благонадеждност на кандидата за шофьор

Преди 80 години собствениците на леки коли в страната са хилядократно по-малко в сравнение с днес. Макар пътнотранспортните произшествия да са рядкост, през 1929 г. Дирекцията на полицията издава заповед, с която се въвежда по-ефикасен контрол при получаване на шофьорска книжка. 

Преди да се стигне до полагане на изпит всеки кандидат-шофьор подава заявление до Окръжния полицейски инспекторат. Следва щателно проучване и при доказана надеждност кандидатът получава разрешение за допускане до изпит. Документите, които се изискват съдържат доста ограничителни клаузи. 

Кандидат шофьорът трябва да има навършени 21 години и да не е по-възрастен от 50 години. Той трябва да има, освен свидетелство за съдимост, документи за честност и благонадеждност и за завършено прогимназиално образование. Признава се медицинското свидетелство само от лекар на държавна служба, в което изрично трябва да бъде записано, че лицето е с добър слух и зрение и без всякакви физически недостатъци. 

Служителите в Окръжния инспекторат преглеждат документите и събират допълнителни сведения за морала, трезвеността и забележете – политическата благонадеждност на кандидата за шофьор. След като преодолеят документалните препятствия, бъдещите шофьори получават право да се явят на изпит, но само в столицата и то пред комисия при Дирекцията на полицията. С новата Заповед се прави опит да се пресече корупцията, като се отнема правото на Окръжните инспекторати да провеждат изпити за шофьори. 

Изискванията за професионалистите са още по-сериозни. Те трябва задължително да са служили във войската или в трудово ведомство. Предпочитат се онези, които имат завършен курс при военноинженерните войски. По този начин не всеки, който има финансови възможности да си купи лека кола, може да получи и шофьорска книжка. 

Това важи за първите десетилетия на миналия век. Днес всичко е много-много по-либерално. За добро или за…недотам добро.

Рекламни агенти изнудват чиновници, а пенсионерите мизерстват

 

Старозагорци се возили на такси преди появата на автомобила!

 

Здравната реформа не е от вчера

 

Как Елена Диаманди възмущава „възпитаните и почтени“ старозагорци през 1924 г.

 

Статията е по проект „Форум за сътрудничество и култура“, който се реализира от фондация „Граждански форум“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 222 видео, 416 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още